20,90€ 23,90€

Osta Manninen GrowMax lihasmassan kasvattaja 500g (47,8€/kg) tuotemerkiltä Urheilutuote kaupasta Urheilutuote

urheilutuote-367
Tarjoustuotteet
urheilutuote

Tuotetiedot

GrowMax on yksi markkinoiden tehokkaimmista lihasmassan ja -voiman kasvua kiihdyttävistä valmisteista! Valmistettu lääketehtaassa. Tällä hetkellä myynnissä oleva tuotantoerä (P2W111402/05) on analysoitu Suomen Tullilaboratoriossa.
GrowMax -valmisteen tieteellisesti kehitetty formula koostuu seuraavista aktiiviaineista (nimen perässä määrä per 8 g:n annos):
Kreatiinimonohydraatti 3 334 mg (Creapure)
Kreatiinimonohydraatin lihasmassan- ja voiman kasvua lisäävä vaikutus on hyvin dokumentoitu tieteellisessä kirjallisuudessa (Buford ym. 2007). Se nostaa tehokkaasti luustolihassolujen kreatiinifosfaattipitoisuutta valtaosalla käyttäjistä. Kreatiinifosfaatti toimii lihasten ”supernopeana” energialähteenä, joten sen pitoisuuden nousu johtaa parantuneeseen fyysiseen suorituskykyyn, erityisesti räjähtävää voimaa hyödyntävissä urheilusuorituksissa. Kreatiini lisää myös solunsisäisen nesteen määrää, mikä stimuloi proteiinisynteesiä (anaboliaa) ja vähentää proteiinien hajoamista (kataboliaa). GrowMax -valmiste sisältää markkinoiden laadukkainta CreaPure kreatiinimonohydraattia.
Beeta-hydroksi-beeta-metyylibutyraatti 1 000 mg (HMB)
HMB on leusiiniaminohapon aineenvaihduntatuote, jonka oletetaan vastaavan leusiinin antikatabolisesta eli lihaskudoksen purkua estävästä vaikutuksesta. Vähentynyt lihaskatabolia kovan harjoitusjakson aikana johtaa nopeutuneeseen lihasvoiman- ja massan kasvuun (Wilson ym. 2009; Zanchi ym. 2010). HMB:n pääasiallinen vaikutusmekanismi lienee kolesterolisynteesin tehostuminen luustolihassoluissa (Wilson ym. 2009). Niin sanotun kolesterolisynteesihypoteesin mukaan luustolihassolut eivät kykene stressin (esim. kovan fyysisen rasituksen) aikana syntetisoimaan riittävästi kolesterolia, mikä johtaa mm. sarkolemman eli lihassolukalvon heikentymiseen. Solun sisälle kulkeutunut HMB muuttuu tehokkaasti HMG-CoA -nimiseksi yhdisteeksi, josta voidaan sitten valmistaa soluissa lisää kolesterolia. Tällä mekanismilla HMB voi suojata lihassoluja kovan fyysisen rasituksen aikana. Kuten sanottua, HMB on vaikutuksiltaan lähinnä antikatabolinen, joten kevyessä liikunnassa sen käytöstä ei ole odotettavissa mitään hyötyjä. Selvin vaikutus HMB:llä on aloitteleviin urheilijoihin, joilla lihasten mikrovauriot ovat suurimmillaan.
Kreatiinilla ja HMB:llä on additiivinen vaikutus lihasmassan- ja voiman kehitykseen (Jowko ym. 2001). Toisin sanoen kreatiini-HMB -kombinaatiolla on suurempi vaikutus lihasmassan ja -voiman kasvuun kuin kreatiinilla tai HMB:llä yksinänään käytettynä. Kuten sanottua, GrowMax sisältää sekä kreatiinia että HMB:tä. GrowMax -valmisteen HMB on lisätty vedettömänä kalsiumsuolana maksimaalisen biologisen hyväksikäytettävyyden takaamiseksi.
Alfalipoiinihappo 67 mg (ALA)
ALA on ihmiselimistölle tärkeä vitamiinin kaltainen yhdiste, jota kutsutaan usein ”universaaliksi antioksidantiksi”. ALA on sekä rasva- että vesiliukoinen, joten se toimia aktiivisesti kaikkialla elimistössä. Lisäksi ALA kykenee ”kierrättämään” muita antioksidantteja, erityisesti C-vitamiinia (Shay ym. 2009). ALA lisää myös solunsisäistä glutationipitoisuutta. Glutationi on kolmesta aminohaposta koostuva peptidi, jota on kaikissa soluissa ja joka osallistuu mm. solujen puolustamiseen hapettavia aineita vastaan.
Vaikka ALA:n antioksidanttivaikutukset ovat kiistattomat, suurin huomio on kiinnittynyt sen insuliinin kaltaisiin vaikutuksiin. Näistä keskeisin on tehostunut glukoosin siirtyminen luustolihaksiin. ALA -valmisteita onkin käytetty varsin menestyksellisesti diabeteksesta johtuvien oheissairauksien hoidossa (Singh & Jialal 2009). Eläinkokeissa on havaittu, että liikunnan ja ALA:n vaikutukset luustolihasten glukoosinottoon ovat toisistaan riippumattomia. Toisin sanoen liikunnan ja ALA:n yhdistelmä vaikuttaa voimakkaammin luustolihasten glukoosinottoon kuin jompikumpi yksinään. Tämä additiivinen vaikutus on kuitenkin selvästi nähtävissä vain ylipainoisilla eläimillä, joiden insuliiniherkkyys on suboptimaalinen.
Urheilupiireissä ALA -valmisteita on käytetty erityisesti hiilihydraattitankkauksen yhteydessä, mutta ALA:n on raportoitu tehostavan myös kreatiinitankkauksen vaikutusta (Burke ym. 2003). GrowMax -valmiste sisältää Euroopassa valmistettua lääkelaatuista ALA:a.
Kromikloridi 66 mcg, josta kromia 13,5 mcg
Kromi on ihmiselle välttämätön hivenaine. Ilman kromia insuliinihormoni ei kykene vaikuttamaan normaalisti. Suomalaisten kromin saanti ravinnosta on hyvin niukkaa eli alle 30 mcg/vrk, kun suositus on noin 50-200 mcg/vrk. Kromia on markkinoitu laihduttavana aineena, mutta todellisuudessa sen vaikutus kehonpainoon on minimaalinen (Pittler ym. 2003). Kromin on myös väitetty edistävän lihasmassan- ja voiman kasvua, mutta laadukkaiden tutkimusten mukaan sen vaikutus lihasmassaan ja -voimaan on hyvin vähäinen (Nissen & Sharp 2002). GrowMax- valmisteeseen lisätyn kromin tarkoituksena on yksikertaisesti varmistaa riittävä kromin saanti, jotta insuliiniaineenvaihdunta toimisi optimaalisesti.
Glutamiini 667 mg, tauriini 167 mg ja glysiini 167 mg
Näillä aminohapoilla on tärkeitä rooleja mm. immuniteetin, hormonierityksen ja solujen nesteytyksen säätelyssä.